Què és EDvidence?

EDvidence és un innovador model d'incubació per a iniciatives pedagògiques i de el coneixement. En els entorns educatius el canvi i la innovació es donen de manera diferent respecte a altres àmbits empresarials. És per això que EDvidence desenvolupa un nou model orientat a les necessitats dels nous paradigmes de l'ensenyament-aprenentatge. Per aconseguir-ho, el model EDvidence combina la investigació universitària amb la innovació empresarial i els processos propis de la incubació i transformació.

01. SPRINGBOARD

Trampolí: Detecció del talent i selecció

El primer pas d’el model EDvidence consisteix a seleccionar les iniciatives que participaran en el programa: les SpreadEDs. Mitjançant una convocatòria oberta s’avaluen els projectes i les capacitats dels equips que els lideren. Entre altres aspectes, es valora la vocació d’impacte social, els valors de el projecte, el nivell de desenvolupament i la innovació des d’una perspectiva pedagògica.

02. ARSENAL

Emmagatzematge: Formació i recerca

Les SpreadEDs seleccionades passen a integrar-se al sistema de formació i acompanyament de EDvidence. Partint de la base del mètode Lean Start-Up, en aquesta fase s’incorporen eines i mètodes propis de la investigació. El pla de formació inclou sessions conjuntes i individuals, sessions de coaching empresarial, mentories i una avaluació dels processos i solucions plantejades a través de tècniques d’investigació.

03.SPIRAL

Revolució: Experimentació i testeig

En paral·lel a la formació ia la recerca, EDvidence promou l’experimentació i testeig de les solucions proposades per les SpreadEDs. En aquesta fase les SpreadEDs dissenyen i implementen proves pilot amb iteracions, avaluant i obtenint evidències dels seus projectes, i començant a formar una comunitat.

04. HIGHWAY

Circulació: Llançament i validació

La quarta fase d’EDvidence correspon a el llançament de les solucions plantejades per les SpreadEDs. Les SpreadEDs i els seus productes s’implementen al mercat, dinamitzant el nou entorn cultural i empresarial. D’aquesta fase de llançament es recullen les evidències per a la validació i aplicació.

SPRINGBOARD

Detecció i treball del talent

ARSENAL

Formació, innovació, recerca i desenvolupament

SPIRAL

Experimentació, testeig, creació de comunitat

HIGHWAY

Procés de valdación i retorn

SPRINGBOARD

Detecció i treball del talent

ARSENAL

Formació, innovació, recerca i desenvolupament

SPIRAL

Experimentació, testeig, creació de comunitat

HIGHWAY

Procés de valdación i retorn

Què reben les SpreadEDs participants?

El programa de formació i acompanyament EDvidence està format per unitats de contingut i sessions que potencien i maximitzen el desenvolupament de les SpreadEds:

Sessions de formació

sobre conceptes clau de la metodologia llegeixin start-up i temàtiques que complementen i enriqueixen el procés d'incubació empresarial.

Tutories personalitzades

que cada equip fa amb el seu mentor/a per resoldre i validar qüestions específiques de cada projecte.

Tutories de recerca

orientades a desenvolupar les investigacions i pilots més adequades per a cada projecte.

Sessions invertides

on els participants comparteixen els progressos i inquietuds amb la resta dels equips.

Pitchings

en els quals les SpreadEds presenten públicament els seus projectes davant de diferents agents de la cadena d'usuaris.